ثبت دی

مشاوره و انجام تخصصی کلیه خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت و هرآنچه که لازم است بدانید.

ثبت تغییرات شرکت و هرآنچه که لازم است بدانید.

بدیهی است هر نوع شرکتی بعد از ثبت شرکت به ایجاد تغییراتی در شرکت نیاز پیدا خواهد کرد ، که قانون تجارت این امکان را به انواع شرکت ها داده است ، تا بتوانند در رابطه با هر آنچه که به شرکت ها و ادامه فعالیتشان مربوط میشود با تنظیم صورتجلسات خاصی این تغییرات را اعمال و ثبت نمایند.

ثبت تغییرات شرکت

انواع ثبت تغییرات در شرکت

براساس ماده ۲۰۰ قانون تجارت  ثبت تغییرات شرکتها شامل موارد زیر می‌شود:

 • افزایش یا کاهش سرمایه
 • تغییر سمت و اعضاء هیئت مدیره
 • انحلال شرکت
 • تاسیس یا انحلال شعبه
 • تغییر نام شرکت
 • تغییر آدرس و محل دفتر مرکزی
 • تغییر ماده اساسنامه
 • تغییر یا الحاق موضوع شرکت

همچنین می توان تغییر دارندگان حق امضاء ، انتخاب بازرس ، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ، تصویب ترازنامه و صورت های مالی و پرداخت سرمایه تعهدی
را به موارد فوق اضافه نمود.

تمامی این تغییرات برای انواع شرکت ها قابل انجام می باشد ، اما در مدارک مورد نیاز ، تنظیم نوع صورتجلسه و اقدامات بعد از ثبت تغییرات متفاوت می باشند.

به موجب ماده ی ۷ قانون ثبت شرکت ها «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ی ثبت اسناد (اداره ی ثبت شرکت ها) اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است، مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت به رساند»

انواع تنظیم صورتجلسه شرکت

 • مجمع عمومی عادی
 • مجمع عمومی فوق العاده
 • مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 • صورتجلسه هیئت مدیره

موارد استفاده از این صورتجلسات بسته به نوع شرکت متفاوت می باشد.

شرکت سهامی خاص :

 • مجمع عمومی عادی سالیانه
 • مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 • مجمع عمومی فوق العاده
 • صورتجلسه هیئت مدیره

شرکت مسئولیت محدود :

 • مجمع عمومی عادی
 • مجمع عمومی فوق العاده

جهت اطلاع از مدارک لازم و صورتجلسه مورد نیاز ثبت تغییرات ، می توانید از مشاوران و متخصصین ثبت دی کمک بگیرید .

مراحل ثبت تغییرات

روند کلی برای ثبت تغییرات در هر شرکتی به صورت زیر می باشد:

 • تنظیم صورتجلسه و مهر و امضاء توسط شرکا
 • ثبت اطلاعات لازم در سایت اداره ثبت شرکت ها
 • پست مدارک مورد نیاز و صورتجلسات به اداره ثبت
 • پیگیری مرحله ثبت تغییرات از طریق سایت تا مرحله صدور آگهی تغییرات
 • مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و دریافت آگهی صادر شده
 • پرداخت هزینه روزنامه رسمی و کثیرالانتشار
 • دریافت روزنامه آگهی تغییرات

ثبت شرکت اریکه با بهره گیری از تجربه چندین ساله خود و کارشناسان با تجربه و متخصص در زمینه ثبت انواع شرکت و ثبت تغییرات شرکت در خدمت شماست.

مجمع عمومی چیست ؟

تغییرات و تصمیمات شرکت ها  اعم از ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی از طرق مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره برای ثبت تغییرات شرکت انجام می گیرد که در ذیل به توضیح اختیارات هر یک از آن ها می پردازیم.

الف ) ثبت تغییرات شرکت که مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ میشود.

این مجمع در مواردی که وضعیت خاصی ایجاب می نماید که صاحبان سهام تصمیم بخصوصی اتخاذ نمایند و آن وضعیت خارج از جریانات عادی و معمولی باشد تشکیل می گردد.
وظایف این مجمع بدین شرح می باشد:

 • تغییر در مواد اساسنامه
 • تغییر در سرمایه
 • انحلال شرکت قبل از موعد(ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت)

البته تغییر در سرمایه فی الواقع تغییر در اساسنامه می باشد.

مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت می یابد که دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند در جلسه حاضر شوند،اگر در جلسه اول حد نصاب حاصل نشد برای بار دوم دعوت می شوند. مجمع دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می نمایند، در آگهی دعوت مجمع عمومی دوم باید نتیجه عدم تشکیل مجمع اول به علت عدم حصول حد نصاب قید شود،تصمیمات مجمع همواره به اکثریت دو سوم آراء در جلسه رسمی معتبر خواهد بود(مواد ۸۴ و ۸۵ ل.ا.ق.ت)

 

با توجه به برخی مواد قانون تجارت می توان وظایف دیگری علاوه بر ماده ۸۳ برای مجمع عمومی فوق العاده منظور داشت از جمله:

 • تقلیل سرمایه در اثر زیان های وارده(ماده ۶۵ ) یا به جهت مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت در ظرف مقرر در اساسنامه
 • تصویب ایجاد سهام ممتاز (ماده ۲۳)
 • تغییر در حقوق و امتیارات سهام ممتاز (تبصره ۲ ماده ۲۴)
 • تبدیل سهام (ماده ۴۳)
 • انتشار اوراق سهام (مواد ۵۵ و ۵۶)
 • تعویض یا تبدیل ورقه قرضه به سهام (بند ۹ ماده ۶۰ و مواد ۷۱ و ۶۹ و ۶۵ و ۶۱)
 • تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام  (مواد ۲۷۸ و ۲۸۷)
 • مجمع عمومی عادی

هیئت مدیره شرکت چه کسی است ؟

با توجه به قانون ثبت شرکت ها کسانی که سهام برای شرکت ارائه می دهند را هیئت مدیره می گویند. رئیس هیئت مدیره از طریق سهامداران با تصمیم و رضایت خودشان حداقل به مدت دوسال انتخاب می شود. هیئت مدیره وظیفه دارد که یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب کند.

نقش مجمع عمومی عادی در ثبت تغییرات شرکت

در انواع تصمیماتی که برای ثبت تغییرات شرکت وجود دارد، کاربرد مجمع عمومی عادی در مقایسه با مجامع عمومی دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است که این مجمع عمومی طبق اساسنامه سالیانه یکبار تشکیل می شود و زمان برگزاری آن حتما باید در اساسنامه به دلیل حضور یافتن سهامداران قید شود.

در واقع منظور از مجمع عمومی عادی شرکت این می باشد که تصمیمات کلی که توسط مدیران گرفته می شود و روش انجام امور به اطلاع و تصویب شرکا رسد باید مجمع عمومی عادی تشکیل شود در این مجمع سهامداران فرصت این را به دست می آورند تا نظرات خود را اعلام کنند.

نقش مجمع عمومی فوق العاده در ثبت تغییرات شرکت

هنگام تشکیل مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که دارای حق رای می باشند در جلسه حاضر شوند و بیشتر در این جلسه به موضوعاتی همچون کاهش و افزایش سرمایه شرکت، تغییرات در اساسنامه و انحلال شرکت می پردازند زمانی با این تغییرات موافقت خواهد شد که اکثریت دو سوم آراء نظری یکسان داشته باشند.

تفاوت های مجمع عمومی عادی با مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی عادی در چهار ماه اول سال مالی تشکیل می‌شود در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده در بقیه ماه های سال مالی تشکیل می شود.

بعضی از تغییرات مانند : تغییر در افزایش و کاهش سرمایه ، تغییر نام شرکت ، تغییر موضوع شرکت، انحلال شرکت، تبدیل سهام بی نام به با نام یا بالعکس، افزایش و کاهش تعداد مدیران شرکت ، تغییر وضعیت حق امضاء و… در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری و اجرا می شوند.

ولی بعضی از تغییرات خاص  ازجمله  انتخاب روزنامه کثیر الانتشار ، تعیین اعضا هیئت مدیره  ، تعیین بازرسین و ….  در مجمع عمومی عادی امکان تصمیم گیری و تغییر دارد .

ثبت تغییرات شرکت برای شرکتهای خارجی چگونه است؟

مرجع ثبت شعب و نمایندگی شرکت خارجی تنها اداره ی ثبت شرکت های تهران می باشد. تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران یا شعب آن باید به اداره ثبت اسناد اطلاع داده شود ، تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب می شود ، مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند. (ماده ۷ قانون ثبت شرکت ها )

قانون ثبت شرکت در خصوص ورشکستگی،انحلال و تصفیه شرکت های خارجی،مورد را به سکوت برگزار نموده است. به طور مسلم هنگامی که شرکت در کشور اصلی خود ورشکسته و یا منحل می گردد،شعبه آن نیز در ایران منحل می گردد و انحلال ورشکستگی آن ها تابع مقررات اصلی خود شرکت می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت

 • کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمام شرکای جدید.
 • اصل مدارک شناسایی افرادی که خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکتها جهت امضاء.
 • لیست شرکا با میزان سهامشان.
 • کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره.
 • کپی اساسنامه شرکت.

حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت ضروری است .

ثبت شرکت اریکه با بهره گیری از تجربه چندین ساله خود و کارشناسان با تجربه و متخصص در زمینه ثبت انواع شرکت و ثبت تغییرات شرکت در خدمت شماست.

مراحل ثبت تغییرات شرکت

 • به طور کلی، شرکت ها برای ثبت تغییرات  شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.
 • تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا
 • مراجعه به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir
 • بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق
 • ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
 • مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
 • پرداخت هزینه روزنامه رسمی
 • صدور آگهی

بر اساس دستورالعمل های جدید جهت ثبت و تغییرات شرکت ها

 • طبق بخشنامه ی ۹۰/۱۰/۱۹-۱۸۹۷۵۱/۹۰ ارائه ی گواهی عدم سوپیشینه کیفری برای مدیران(مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) و بازرسین شرکت های تجاری در مرحله ی تاسیس ضروری و به هنگام تغییرات،اظهار و تایید عدم سوپیشینه کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه ی مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده) کفایت می نماید.
 • طبق بخشنامه ۹۰/۳/۲-۳۹۸۵۲/۹۰ برای تاسیس و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها،موسسات اعتباری،تعاونی های اعتباری،صندوق های قرض الحسنه،صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ) نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.
 • طبق بخشنامه ۹۱/۷/۲- ۱۲۰۲۶۶/۹۱ ایجاد و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری برای تاسیس و تغییرات نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشند.
 • طبق بخشنامه ۹۰/۱۰/۲۶-۱۹۲۹۳۸ /۹۰ موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند، برای تغییرات و انحلال آن ها نیازی به اخذ مجوز نمی باشد اما موسساتی که برای تاسیس اقدام به اخذ مجوز از بانک نموده اند کماکان با مجوز از بانک یادشده به عمل خواهد آمد.

بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب،نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.

فهرست مطالب

برای دریافت مشاوره رایگان ثبتی می توانید  با شماره تلفن های مجموعه با ما در ارتباط باشید 

اخذ جواز تاسیس + مدت زمان آن در سال 1401

هر سرمایه‌گذاری به منظور سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت، به اخذ جواز تاسیس نیاز دارد. جواز تاسیس در واقع، همان مجوز شروع یک فعالیت تجاری است که از طرف ادا...
نظرات : 0

دریافت کد کارگاهی بیمه

اگر شما دارای کسب‌وکاری هستید و یا اقدام به ثبت شرکت نموده‌اید که در آن کارکنانی مشغول به کار هستند احتمالاً در مورد دریافت کد کارگاهی بیمه شنیده‌ا...
نظرات : 0

دریافت گواهی ارزش افزوده

یکی از مباحث مهم در نظام مالیاتی ایران، گواهی ارزش افزوده است که باید به دقت به آن توجه شود. ارزش افزوده دارای شیوه‌های محاسباتی مخصوص به خود بوده ...
نظرات : 0

دریافت کد اقتصادی و تمام نکات کلیدی آن

دریافت کد اقتصادی جهت شناسایی شخص، شرکت یا موسسه در واحد مالیاتی استفاده می‌شود و تمامی شرکت‌های ثبت شده ، ملزم به اخذ کد اقتصادی هستند. هر شرکت یا...
نظرات : 0

اخذ کارت بازرگانی و انواع آن

مطمئناً همه ی شما کلمه اخذ کارت بازرگانی را شنیده‌اید. همان طور که از نام آن پیدا است این کارت برای بازرگانان صادر می‌شود. آیا به همه‌ی بازرگانان، ...
نظرات : 0

ثبت برند + تمام نکات کلیدی ثبت علامت تجاری

ثبت برند و علامت تجاری، یکی از کارهایی است که انجام دادن آن می‌تواند برای یک سازمان مزایای بسیار زیادی داشته باشد. ثبت برند در حقیقت همان ثبت علامت...
نظرات : 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *