ثبت دی

مشاوره و انجام تخصصی کلیه خدمات ثبتی

دریافت کد کارگاهی بیمه

دریافت کد کارگاهی بیمه

اگر شما دارای کسب‌وکاری هستید و یا اقدام به ثبت شرکت نموده‌اید که در آن کارکنانی مشغول به کار هستند احتمالاً در مورد دریافت کد کارگاهی بیمه شنیده‌اید. ما در این مقاله به شما توضیح می‌دهیم این کد چیست و چگونه و از کجا باید دریافت شود؟ چه مدارک و شرایطی برای دریافت آن لازم است؟ ضمن پاسخ به این سؤالات موضوعات مرتبط دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

چرا دریافت کد کارگاهی بیمه لازم است؟

در تعریف کد کارگاهی بیمه این‌گونه بیان شده که کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون باید ظرف مدت 15 روز از تاریخ تأسیس به منظور بیمه کردن کارکنان خود، به نزدیک‌ترین شعبه تأمین اجتماعی واقع در محدوده عملکرد کارگاه مراجعه کنند و مدرکی که نشان‌گر کارفرما بودن آن‌ها است را به شعبه تحویل داده تا دریافت کد کارگاهی بیمه میسر گردد. کارفرما باید هر ماه لیست کارگران یا کارمندان مشمول قانون تأمین اجتماعی که در استخدام یا در اختیار دارند، صرف نظر از نوع قرارداد، کار، ترتیب استخدام و نحوه پرداخت حقوق و مزایا را در مهلت مقرر در قانون (حداکثر تا آخرین روز ماه بعد) به سازمان بیمه ارسال نماید.

کد کارگاهی بیمه چیست؟

دریافت کد کارگاهی بیمه به این منظور است که هر شغل، مجموعه و کسب‌وکاری که به هر شکلی کارمند و نیروی کار دارد، باید به بیمه نمودن پرسنل خود در اسرع وقت اقدام کند و هرگونه توافق در جهت مخالف این امر، اعتباری نخواهد داشت. به همین دلیل تمامی مجموعه ها و کسب و کارها در شروع فعالیت مجموعه، باید در اداره ی بیمه، پرونده تشکیل داده و به دریافت کد گارگاهی بیمه اقدام کند.

کد کارگاهی بیمه در حقیقت یک عدد 10 رقمی است که به هر کارگاهی که دارای کارفرما و افراد بیمه شده ای است که در آن محل کار می کنند و حقوق می گیرند تعلق می‌گیرد.

 

 

مدارک برای دریافت کد کارگاهی بیمه

نماینده شرکت باید مدارک زیر را جهت تشکیل پرونده و دریافت کد کارگاهی بیمه به شعبه تحویل دهد. به هنگام تحویل اولین لیست، باید:

 • اصل و تصویر شناسنامه تمام کارکنان کارگاه به واحد نام‌نویسی شعبه ارائه شود.
 • ضمن دریافت شماره بیمه، این شماره  لیست‌های ماهانه در مقابل نام افراد درج گردد تا بیمه‌شدگان بتوانند از خدمات بیمه استفاده نمایند.

لازم است یادآوری شود که به هنگام نقل و انتقالات کارگاه، دریافت مفاصاحساب از شعبه تأمین اجتماعی لازم است.

ارقام کد نشانگر چیست؟

هنگام دریافت کد کارگاهی بیمه عدد ده رقمی آن توجه شما را جلب می‌کند. این عدد 10 رقمی به چند بخش تقسیم می‌شود که با یک مثال به صورت کامل برای شما شرح خواهم داد:

 • در این عدد 3 رقم اول ، نشان‌دهنده‌ی شعبه
 • 3 رقم دوم نوع فعالیت مجموعه
 • و در آخر 4 رقم آخر نشان‌دهنده ی شماره پرونده است.

به مثال زیر توجه کنید:

کد 0183630037 را در نظر بگیرید، از چپ به راست، سه رقم اول نشان دهنده ی شعبه 18 تهران، سه رقم بعدی نشان‌دهنده ی فعالیت تراش‌کاری (این 3 رقم در سازمان تامین اجتماعی، به صورت ثابت تعریف شده است.) و چهار رقم آخر نشان می‌دهد که این فرد، سی‌وهفتمین نفری است که برای دریافت کد کارگاهی بیمه از سازمان تامین اجتماعی اقدام کرده است.

کارفرمایان کارگاه‌های حقوقی

 • نامه اعلام تأسیس شرکت
 • روزنامه رسمی کشور که آگهی تاسیس شرکت در آن اعلام شده است.
 • اساسنامه شرکت
 • تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت
 • سایر مدارک مرتبط با شروع فعالیت و تأسیس شرکت برحسب مورد (مانند اظهارنامه ثبت و موافقت اصولی)
 • شعبه تأمین اجتماعی پس از دریافت مدارک، انجام مراحل اداری ضمن تشکیل پرونده و اختصاص شماره کارگاه، مراتب را به صورت کتبی به شرکت اعلام خواهد نمود.

کارفرمایان کارگاه‌های حقیقی

کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون باید ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تأسیس به منظور بیمه کردن کارکنان خود و دریافت کد کارگاهی بیمه به نزدیک‌ترین شعبه تأمین احتماعی واقع درمحدوده عملکرد کارگاه مراحعه کنند. سپس مدرکی که نشان‌گر کارفرما بودن آن‌ها است را به شعبه تحویل داده و کد کارگاه دریافت نمایند.

مدارکی که ملاک کارفرمایی شخص برای دریافت کد کارگاهی است

 • جواز کسب صنفی معتبر(دائم یاموقت) یا هرگونه اجازه کار از مراجع ذیصلاح
 • پروانه تأسیس یا بهره‌برداری
 • اسناد مالکیت یا اسناد احاره و یا صلح‌نامه کارگاه (اعم از رسمی یا عادی)
 • تایید اتحادیه یا مجمع امورصنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره‌برداری کارگاه

شعبه تأمین اجتماعی، پس از شناسایی کارگاه و تعداد کارگران شاغل در آن، تشکیل پرونده داده و شماره کارگاه را به آن اختصاص خواهد داد تا دریافت کد کارگاهی بیمه صورت پذیرد.

دریافت کد کارگاهی

مدارک ملاک کارفرمایی شخص

نقش کارفرما در دریافت کد کارگاهی بیمه

درمواردی که یک کارفرما انجام کار را به صورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌کند، رعایت موارد زیر در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ضروری است:

 1. کارفرما (واگذارنده کار ) در متن قرارداد پیمانکار (مقاطعه کار) را متعهد می‌نماید که کارکنان خود وهمچنین کارکنان پیمانکار فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید وکل حق بیمه را بپردازد.
 2. کارفرما (واگذارنده کار ) در مورد قراردادهای غیرعمرانی، باید ۵% مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت مقاطعه کار، کسر کند و نزد خود نگه دارد.
 3. پس از انعقاد قرارداد یک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما (یاپیمانکار) به نزدیک‌ترین شعبه سازمان تامین اجتماعی (واقع درمحل اجرای پروژه ) تحویل گردد.
 4. شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت قرارداد برای کارگاه تشکیل پرونده داده و شماره کارگاه و ردیف پیمان را اختصاص می دهد.
 5. سرانجام پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را در دوره زمانی تعیین شده تنظیم نموده و مابه‌التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ شورای عالی تامین اجتماعتی مربوطه را پرداخت و سپس مفاصاحساب دریافت خواهد نمود.

نکته 1 : کد کارگاهی اشخاص حقیقی با تغییر آدرس و یا تغییر فعالیت تغییر میکند و کارفرما در هریک از این دو حالت می‌بایست اقدام به دریافت کد کارگاهی بیمه جدید نماید.

نکته 2 : کد کارگاهی اشخاص حقوقی تغییر نمی‌کند و دریافت کد کارگاهی بیمه در اولین شعبه، تا زمان انحلال شرکت ثابت می‌ماند.

نکته 3 : دفاتر اسناد رسمی دادگستری مانند اشخاص حقوقی بوده و کد آنها تغییر نمی‌کند.

جمع‌بندی

ثبت دی با بهره‌گیری از تجربه چندین ساله خود و کارشناسان با تجربه و متخصص در زمینه ثبت انواع شرکت، ثبت برند، دریافت کد اقتصادی و… در خدمت شما است.

تلفن تماس: 09125883220 –  09128938923 – 02137984000

کارفرما باید هر ماه لیست کارگران یا کارمندان مشمول قانون تأمین اجتماعی که در استخدام یا در اختیار دارند، صرف نظر از نوع قرارداد، کار، ترتیب استخدام و نحوه پرداخت حقوق و مزایا را در مهلت مقرر در قانون (حداکثر تا آخرین روز ماه بعد) به سازمان ارسال نماید.

فهرست مطالب

برای دریافت مشاوره رایگان ثبتی می توانید  با شماره تلفن های مجموعه با ما در ارتباط باشید 

اخذ جواز تاسیس + مدت زمان آن در سال 1401

هر سرمایه‌گذاری به منظور سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت، به اخذ جواز تاسیس نیاز دارد. جواز تاسیس در واقع، همان مجوز شروع یک فعالیت تجاری است که از طرف ادا...
نظرات : 0

دریافت کد کارگاهی بیمه

اگر شما دارای کسب‌وکاری هستید و یا اقدام به ثبت شرکت نموده‌اید که در آن کارکنانی مشغول به کار هستند احتمالاً در مورد دریافت کد کارگاهی بیمه شنیده‌ا...
نظرات : 0

دریافت گواهی ارزش افزوده

یکی از مباحث مهم در نظام مالیاتی ایران، گواهی ارزش افزوده است که باید به دقت به آن توجه شود. ارزش افزوده دارای شیوه‌های محاسباتی مخصوص به خود بوده ...
نظرات : 0

دریافت کد اقتصادی و تمام نکات کلیدی آن

دریافت کد اقتصادی جهت شناسایی شخص، شرکت یا موسسه در واحد مالیاتی استفاده می‌شود و تمامی شرکت‌های ثبت شده ، ملزم به اخذ کد اقتصادی هستند. هر شرکت یا...
نظرات : 0

اخذ کارت بازرگانی و انواع آن

مطمئناً همه ی شما کلمه اخذ کارت بازرگانی را شنیده‌اید. همان طور که از نام آن پیدا است این کارت برای بازرگانان صادر می‌شود. آیا به همه‌ی بازرگانان، ...
نظرات : 0

ثبت برند + تمام نکات کلیدی ثبت علامت تجاری

ثبت برند و علامت تجاری، یکی از کارهایی است که انجام دادن آن می‌تواند برای یک سازمان مزایای بسیار زیادی داشته باشد. ثبت برند در حقیقت همان ثبت علامت...
نظرات : 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *