ثبت دی

اخذ کارت بازرگانی و انواع آن

مطمئناً همه ی شما کلمه اخذ کارت بازرگانی را شنیده‌اید. همان طور که از نام آن پیدا است این کارت برای بازرگانان صادر می‌شود. آیا به همه‌ی بازرگانان، کارت بازرگانی داده می‌شود؟