ثبت دی

ثبت برند + تمام نکات کلیدی ثبت علامت تجاری

ثبت برند و علامت تجاری، یکی از کارهایی است که انجام دادن آن می‌تواند برای یک سازمان مزایای بسیار زیادی داشته باشد. ثبت برند در حقیقت همان ثبت علامت تجاری است که می‌تواند شامل اسامی، نمادها و سمبل‌های مشخصی باشد. برای ثبت برند لازم است به سایت سایت اداره مالکیت معنوی به آدرس https://iripo.ssaa.ir مراجعه کنید که ما در ثبت اریکه با کمترین هزینه تمام مراحل ثبت برند را برای شما انجام می‌دهیم.