ثبت دی

دریافت گواهی ارزش افزوده

یکی از مباحث مهم در نظام مالیاتی ایران، گواهی ارزش افزوده است که باید به دقت به آن توجه شود. ارزش افزوده دارای شیوه‌های محاسباتی مخصوص به خود بوده که پس از محاسبه دقیق از خریدار دریافت می‌شود که فروشنده موظف است مقدار دریافتی را در موعد مقرر برای دولت واریز کند.